Blauwververstraat 40, 5961 KJ Horst

077-398 8919 info@hibincasso.nl

Pre Incasso

Ter ondersteuning van onze dienstverlening op het gebied van incasso bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze pre-incassobrief. Dit heeft tot doel dat uw debiteur uw vordering zonder onze verdere tussenkomst voldoet.

Het grote voordeel van pre incasso voor u en uw klant:

  • Uw klant wordt niet geconfronteerd met incassokosten;
  • De relatie met uw klant wordt niet verstoord;
  • De pre-incassobrief kan worden gezien als de wettelijk vereiste formele sommatiebrief.
  • In deze incassofase incasseren wij niet, maar bemiddelen wij zonder dat dit gevolgen heeft voor uw klant. De klant wordt gemaand om het geld dat hij u schuldig is direct aan u te voldoen en niet aan ons.

De pre-incassobrief wordt dus door HIB Incasso, met ons logo verzonden. Uiteraard ontvangt u een afschrift van deze brief. Bij betaling wordt het dossier zonder verdere kosten gesloten.

Mochten er op deze manier toch nog vorderingen niet geïncasseerd worden, zal zonder uw tegenbericht, automatisch 2 weken na verzending van de pre-incassobrief de juridische incassoprocedure worden aangevangen. Het betreft hier dan waarschijnlijk de 30% “echte wanbetalers”, die kennelijk een zwaardere aanpak nodig hebben.

Met pre incasso spaart u niet alleen tijd en geld uit voor uzelf, maar ook voor uw klant. Reden te meer om HIB Incasso in te schakelen.