Blauwververstraat 40, 5961 KJ Horst

077-398 8919 info@hibincasso.nl

Incasso

We onderscheiden 2 vormen van incasso, de gerechtelijke en buitengerechtelijke.
Hieronder beschrijven we deze kort.

Buitengerechtelijke Incasso
Indien vorderingen open blijven staan doet dat afbreuk aan uw goede relatie met uw klant, zeker wanneer u de invordering uit handen geeft. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn, want door onze zakelijke aanpak met respect voor uw klanten laten wij uw relatie met uw klant niet verder afbrokkelen.

Bij de buitengerechtelijke incasso wordt uw klant door ons bewogen het verschuldigde bedrag, verhoogd met de incassokosten en rente te betalen.  Na ontvangst van uw incasso opdracht wordt de eerste sommatiebrief verzonden. Deze is nog mild van toon maar wordt bij niet betalen uiteraard steeds strenger. Indien uw debiteur niet tot betaling over gaat noch reageert op onze brieven zal hij persoonlijk worden benaderd. Eerst telefonisch en indien niet anders mogelijk door een persoonlijk bezoek van onze buitendienst. Bij dit persoonlijke contact krijgen wij een beter inzicht van de reden waarom er niet betaald wordt. Daarop kunnen we u beter adviseren over verder te nemen (gerechtelijke) stappen. In de meeste gevallen zullen we uw debiteur een betalingsregeling aanbieden wat het slagingspercentage alleen maar verhoogt. Ingeval van betwisting van de vordering treden wij bemiddelend op.

De buitengerechtelijke incasso wordt altijd afgesloten met:

  • betaling door uw debiteur;
  • een gerechtelijke procedure;
  • bij geen verhaalsmogelijkheid – het beëindigen van de incassoprocedure.

Gerechtelijke Incasso
Indien uw debiteur weigert over te gaan tot betaling, staat de weg open voor een gerechtelijk incasso. U dient daarbij wel rekening te houden dat procederen geld kost. Zo ontvangen wij een factuur van de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding, en zal de rechtbank ons belasten met griffiekosten. Voor deze kosten en alle narechtelijke kosten staat u als klant garant.

Bij een gerechtelijke incasso zullen we altijd aan de rechter vragen om uw debiteur te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten en de eventuele executiekosten. Desalniettemin vragen we u in de meeste gevallen om een voorschot voor deze kosten. Bij betaling na verkregen vonnis wordt het door ons ontvangen voorschot natuurlijk weer verrekend.

Mocht uw debiteur na verkregen vonnis nog steeds niet tot betaling wensen over te gaan, zullen wij het vonnis ter executie aan de deurwaarder uit handen geven. Alle daarmee gepaard gaande ambtelijke kosten zullen verhaald worden op uw debiteur en alleen de bureau- of afwikkelingskosten waarmee de deurwaarder ons belast, worden zonder opgeld aan u doorbelast.