Blauwververstraat 40, 5961 KJ Horst

077-398 8919 info@hibincasso.nl

Debiteurenbewaking

Er zijn veel ondernemers die het vervelend vinden om zelf achter hun klanten aan te zitten die hun rekening nog niet hebben betaald. Hiervoor bieden wij de oplossing met onze debiteurenbewaking door uw klant op de door ons kenmerkende vriendelijke doch dringende wijze aan te spreken op zijn betalingsgedrag.

Onder de naam HIB Financiële Diensten zorgen wij ervoor uw gerealiseerde omzet wordt vertaald in klinkende munt. Tijdens het gehele proces van debiteurbewaking houden wij contact met u zodat u op de hoogte blijft van het betalingsgedrag van uw klant.

Reageert uw klant niet op onze eerste betalingsherinnering? Dan wordt hij geconfronteerd met een telefonische aanmaning en worden betalingsafspraken gemaakt. Als deze eveneens niet worden nagekomen, ontvangt de debiteur nog een aanmaning waarbij hij in gebreke wordt gesteld. Daarbij wordt gewaarschuwd dat indien hij niet betaalt, een incassoprocedure in gang wordt gezet. Alle kosten die daarmee gemoeid zijn zullen op hem worden verhaald. De enkeling die na deze laatste aanmaning nog niet binnen de gestelde termijn heeft betaald zal daadwerkelijk worden geconfronteerd met het incassotraject bij HIB Incasso.

Zo nodig kunnen al deze werkzaamheden bij u op kantoor uitgevoerd worden. Een van onze medewerkers zal de debiteurenbewaking in voorkomend geval op basis van een aantrekkelijk uurtarief ter hand nemen.

 

 

.